Budżet obywatelski w Gminie Czerwonak

Zasady Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego

Podstawą prawną regulującą zasady Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego jest UCHWAŁA NR 86/X/2019 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządzenie nr 55/2023 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 22 lutego 2023 r. 

Dokumenty do pobrania TUTAJ.  

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego.

Pula całego budżetu, przeznaczonego na realizację zadań w Czerwonackim Budżecie Obywatelskim wynosi 400 000 zł brutto.

Projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach kwotowych, z czego:

• w pierwszej kategorii kwotowej przeznacza się 100 000 zł brutto na projekty inwestycyjne (twarde), z czego koszt pojedynczego projektu może być mniejszy lub równy wartości 50 000 zł brutto

• w drugiej kategorii kwotowej przeznacza się 300 000 zł brutto na projekty inwestycyjne (twarde), z czego koszt pojedynczego projektu musi być większy niż 50 000 zł brutto i nie może przekroczyć wartości 150 000 zł brutto.

Wszyscy mieszkańcy gminy Czerwonak (bez względu na wiek) mogą złożyć swoje projekty i zdecydować na co wydane zostaną wspólne pieniądze. 

Zgłaszanie projektów odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 7 maja 2023 r.

Należy pamiętać, że:

• projekty muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych (tzw. twardych) - np.: remont, modernizacja, adaptacja, budowa nowego obiektu lub zakup wyposażenia; nie dopuszcza się projektów dotyczących budowy dróg,

• realizacja zadań z projektów powinna być możliwa do zrealizowania w ciągu jednego roku, a planowana inwestycja musi być ogólnodostępna dla mieszkańców całej gminy,

• realizowane zadania nie mogą mieć komercyjnego charakteru.

Przed złożeniem projektów można je skonsultować z pracownikami Urzędu Gminy.

Do 1 czerwca 2023 r. przedstawiona zostanie ostateczna lista zgłoszonych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie powszechne. 

Głosowanie nad projektami potrwa od 1 czerwca 2023 r. do 9 lipca 2023 r.