Najczęstsze błędy popełniane podczas głosowania

Unikaj najczęstszych błędów podczas głosowania!

- brak zameldowania pod wskazanym adresem,

- podawanie adresu zamieszkania zamiast adresu zameldowania,

 - w przypadku, o którym mowa powyżej, niedostarczenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie gminy Czerwonak,

- błędy („literówki”) w imionach i nazwiskach,

- brak polskiej pisowni w imionach i nazwiskach,

- podanie tylko jednego nazwiska w przypadku posiadania nazwiska dwuczłonowego lub niepoprawny zapis nazwiska dwuczłonowego,

- brak dokładnego adresu lub błędnie podawany numer domu i numer lokalu.