Protokół przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na 2023 r.