Konsultacje projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak