Konsultacje społeczne dotyczące programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania