Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak