Protokół przebiegu konsultacji projektu programu współpracy na 2022 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi