Zaproszenie na spotkanie robocze w sprawie programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi