Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Dębogóra - część wschodnia'