Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku