Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025