Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021-2025