Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi