Protokół konsultacji projektu programu współpracy na 2021 r. Gminy Czerwonak z organizacjami pozarządowymi