Informacja o wynikach ponownych konsultacji programu współpracy na 2020 r.