Zarządzenie Wójta dotyczące konsultacji projektu uchwały dotyczącego programu współpracy na 2020 rok Gminy