Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do zgłaszań propozycji zadań priorytetowych na 2020 r.