Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji