Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak