Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie