Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok