Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Czerwonak – rejon ulicy Polnej”- część B