Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kicin – rejon ulicy Swarzędzkiej i Fabrycznej”