Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Sołectwa Kliny na lata 2020-2025