Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Czerwonak "Nie ma przyszłości bez elektromobilności"