Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Owińskach i Czerwonaku