Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Potasze, Kliny i Miękowo