Protkół z przebiegu konsultacji i projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji