ZGŁOŚ PROJEKT

Zdecyduj na co wydać 400 tys. zł brutto!

• Jesteś mieszkańcem gminy Czerwonak? 

• Masz ciekawy pomysł na inwestycję?

• Chcesz mieć wpływ na swoją okolicę?

Zgłoś swój projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego!

Co zrobić by zgłosić projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 7 maja 2023 r.

 • opisz projekt, podając główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji, 
 • określ cel projektu, wskazując jakie jest proponowane rozwiązanie przy jego realizacji. Wskaż dlaczego projekt powinien zostać wybrany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców,
 • wskaż dokładną lokalizację projektu, pamiętając, że inwestycja musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym własność gminy Czerwonak, a jeśli teren jest zarządzany przez jednostki organizacyjne gminy np. GOK Sokół, CRKF AKWEN, Szkoły Podstawowe, itd. wymagana jest zgoda danej jednostki na realizację inwestycji na terenie przez nią zarządzanym, 
 • oszacuj rzetelny kosztorys projektu uwzględniający koszty wykonania dokumentacji projektowej i koszty eksploatacji,
 • pamiętaj, że projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach kwotowych:
  - mniejsze lub równe wartości 50 000 zł brutto,
  - większe niż 50 000 zł brutto, ale nie przekraczające wartości 150 000 zł brutto.

2. Dołącz poprawnie uzupełnioną listę poparcia 10 mieszkańców (lista poparcia dla projektu musi zawierać pełną nazwę projektu; należy też pamiętać o podaniu pełnych danych adresowych wszystkich osób popierających projekt).

3. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj!

 • realizowane zadanie nie może mieć komercyjnego charakteru,  
 • zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców całej gminy,
 • realizacja zadania powinna być możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego,  
 • projekt musi dotyczyć zadań inwestycyjnych: remont, modernizacja, adaptacja, budowa obiektu, zakup wyposażenia, 
 • projekt nie może dotyczyć budowy dróg, 
 • inwestycja musi być zlokalizowana terenie stanowiącym własność gminy Czerwonak.

Przed złożeniem projektu można go skonsultować z pracownikami Urzędu Gminy.