ZGŁOŚ PROJEKT

Zdecyduj na co wydać 400 tys. zł!

• Jesteś mieszkańcem gminy Czerwonak?

• Masz ciekawy pomysł na inwestycję?

• Zgłoś swój projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego!

Co zrobić by zgłosić projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy w terminie od 13 czerwca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.

  • opisz projekt, podając główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji, 
  • określ cel projektu, wskazując jakie jest proponowane rozwiązanie przy jego realizacji. Wskaż dlaczego projekt powinien zostać wybrany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców,
  • wskaż dokładną lokalizację projektu, pamiętając, że inwestycja musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym własność gminy Czerwonak, a jeśli teren jest zarządzany przez jednostki organizacyjne gminy np. GOK Sokół, CRKF AKWEN, Szkoły Podstawowe, itd. wymagana jest zgoda danej jednostki na realizację inwestycji na terenie przez nią zarządzanym, 
  • oszacuj rzetelny kosztorys projektu uwzględniający koszty wykonania dokumentacji projektowej i koszty eksploatacji, pamiętając, że koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć wartości 150 000 zł.

2. Dołącz listę poparcia 10 mieszkańców (lista poparcia dla projektu musi zawierać pełną nazwą projektu; należy też pamiętać o podaniu pełnych danych adresowych wszystkich osób popierających projekt).

3. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj!

  • realizowane zadanie nie może mieć komercyjnego charakteru,  
  • realizacja zadania musi odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego,  
  • projekt musi dotyczyć zadań inwestycyjnych: remont, modernizacja, adaptacja, budowa obiektu, zakup wyposażenia, 
  • projekt nie może dotyczyć budowy dróg, 
  • inwestycja musi być zlokalizowana terenie stanowiącym własność gminy Czerwonak.

Przed złożeniem projektu można go skonsultować z pracownikami Urzędu Gminy.