GŁOSOWANIE

  • Głosowanie odbywa się w dniach od 2 do 26 września 2021 r. 
  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 13 lat. 
  • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy dokładnie 3 wybranych projektach spośród wszystkich umieszczonych na karcie do głosowania. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów jest nieważny. 
  • Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.
  • Elektroniczny formularz do głosowania dostępny będzie TUTAJ